Terminy rekrutacji i składania dokumentów

Lp.

CzynnośćTermin
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

15.05.2024 r.  -  14.06.2024 r. 

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał).

Możliwość zmiany wniosku/ złożenie nowego wniosku przez kandydata z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

do 05.07.2024 r. 

do  godz. 15:00

3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i pozostałych wymaganych dokumentów.do 11.07.2024 r. 

 

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.12.07.2024 r. do godz. 15:00
5.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do szkoły.

do 19.07.2024  r. do  godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22.07.2024 r. do godz. 14:00
7.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.22.07.2024 r.
8.Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 23.07.2024 r.