Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego 

nowe fb

Nasza biblioteka jest miejscem organizacji wielu akcji kulturalnych i wydarzeń czytelniczych. Bieżące informacje o życiu biblioteki, wydarzeniach, godzinach otwarcia i nowościach czytelniczych dostępne są na Fanpage na Facebooku

 

 

 

BIBLIOTEKA

 Biblioteka dedykowana jest uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Długoletnie funkcjonowanie biblioteki pozwoliło na dostosowanie bogatego księgozbioru do potrzeb czytelników. Nasz księgozbiór liczy ponad 22 tysiące woluminów. Strukturę szczegółową zbiorów determinują typ szkoły, profile klas, poziom znajomości języków obcych uczniów, historia szkoły i regionu. Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest na bieżąco w konsultacji z nauczycielami i uczniami. Czytelnicy mogą liczyć na kompetentne doradztwo czytelnicze ze strony bibliotekarzy.
Zbiory obejmują działy:
• Księgozbiór podręczny
• Filozofia
• Etyka
• Religia
• Historia literatury polskiej
• Poszczególni pisarze i poeci polscy – opracowania
• Historia literatury powszechnej
• Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury
• Teoria literatury
• Poezja obca
• Antologia poezji polskiej
• Antologie prozy. Wypisy. Chrestomatie
• Poezja polska
• Literatura polska
• Literatura obca
• Dział ogólny
• Psychologia
• Socjologia.
• Nauki prawne
• Ochrona środowiska
• Klimat
• Geologia i nauki pokrewne
• Biologia
• Ekologia
• Hydrobiologia
• Genetyka
• Botanika
• Zoologia
• Medycyna. Inżynieria. Technika.
• Sztuka
• Muzyka
• Teatr
• Sport. Kultura fizyczna
• Humoreski. Satyry
• Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli
• Szkice. Eseje
• Listy. Korespondencja
• Wspomnienia. Pamiętniki. Dzienniki
• Folklor. Obrzędy
• Historia Polski
• Historia Powszechna
• II wojna światowa
• Biografie
• Lektury
• Poezja i dramat
• Literatura w języku angielskim, francuskim, niemieckim, kaszubskim
• Księgozbiór regionalny

KATALOG ONLINE
Nasz księgozbiór dostępny jest także w katalogach online na stronie biblioteka.liceum1.pl. Do katalogu czytelnicy logują się przy pomocy swojego nazwiska i indywidualnego hasła nadawanego pierwotnie przez bibliotekę. Czytelnik może przeglądać zasoby biblioteki pod kątem danego autora, tytułu oraz zakresu tematycznego. Można sprawdzić aktualną dostępność i dokonać rezerwacji wybranej pozycji.

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI
W bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji, które służy czytelnikom do realizacji treści dydaktycznych. Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

ACADEMICA
Integralną część Multimedialnego Centrum Informacji stanowi wyznaczone stanowisko komputerowe z terminalem dostępowym z możliwością wypożyczeń międzybibliotecznych Academica. Czytelnik korzystając z programu Academica może zapoznać się ze zbiorami cyfrowymi Biblioteki Narodowej w Warszawie.

CZYTELNIA
Przy bibliotece funkcjonuje przestronna czytelnia. Na miejscu można korzystać ze zbioru podręcznego i prenumerowanych czasopism. Biblioteka jest popularyzatorem idei „bookcrossingu”, stąd też w czytelni znajdują się książki, które czekają na swoich nowych właścicieli.

Galeria