Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Organizatorem konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku i przeprowadzany jest przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Etap rejonowy dla powiatów wejherowskiego i puckiego przeprowadzony będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

 

Główne cele konkursu to:

  • rozwijanie zainteresowań geograficznych uczniów
  • pogłębianie ich wiedzy i umiejętności z tego zakresu
  • rozwijanie zdolności twórczego myślenia
  • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia
  • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół
  • wyłonienie i promowanie uczniów i szkół wspierających uzdolnione dzieci i młodzież
  • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem

 

Zgłoszenia szkoły do dnia 29 września 2023 r. na stronie internetowej Organizatora (Bezpośredni link do zgłoszenia szkoły: https://forms.gle/BskU7wrgaPAACZtK7)

 

Prace i dokumentację po etapie szkolnym należy przesyłać na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
ul. Bukowa 2c
84-200 Wejherowo
Z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Geograficzny