Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący - Marcin Balakowski
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Strzelecka-Olas
Sekretarz - Arkadiusz Nowicki
Skarbnik - Dorota Grunholz - Łomińska
Członek Prezydium – Michał Krasiński

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Magdalena Dopke
Zastępca Przewodniczącej - Alicja Szczygieł
Członek - Marcin Białas