Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Podstawa prawna:

  • par. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
  • par. 62 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Rodzice ubiegający się o zwolnienie córki/syna z realizacji zajęć wychowania fizycznego przedkładają dyrektorowi szkoły podanie (wg załączonego wzoru) wraz z opinią lekarza. 

Uczniowie pełnoletni ubiegający się o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego przedkładają dyrektorowi szkoły podanie (wg załączonego wzoru) wraz z opinią lekarza. 

Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia przez lekarza.

Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów wydaje decyzję o zwolnieniu z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na tych zajęciach pod opieką nauczyciela przedmiotu.

pobierz treść podania dla rodzica
pobierz treść podania dla ucznia pełnoletniego