26 kwietnia 2024 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów.

 DSC8760

W części oficjalnej, po uroczystym odśpiewaniu hymnu i przekazaniu sztandaru, Pani Dyrektor Katarzyna Bojke podsumowała minione cztery lata nauki, przypominając o wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć (pandemia, zdalna edukacja, remont). Jednocześnie wskazała na ogromne sukcesy uczniów i ich wyjątkowe talenty oraz zaangażowanie w szkolne inicjatywy. Na koniec życzyła abiturientom powodzenia na nowym etapie życia.

W dalszej części uhonorowano wybitne osiągnięcia uczniów. Nagrodę “Sobieskiego” zdobyły Paulina Woźniak, Zuzanna Sikorra oraz Maja Sikorska, a nagrodę za 100% frekwencję w czteroletnim cyklu nauki przyznano Magdalenie Post, Zuzannie Brzezińskiej i Agacie Płocka. Później nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagrody Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Wejherowie za szczególne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne, którą otrzymali: Maja Werczyńska, Paweł Lilla, Maja Sikorska, Agata Dejk, Marta Byczk, Magdalena Hazuka, Bartosz Dołżyński, Miłosz Sobczak oraz Krzysztof Lipiec. Najlepszych sportowców z klas czwartych obdarowano spersonalizowanymi, pamiątkowymi koszulkami, a członków ustępującego Samorządu Szkolnego, Pocztu Sztandarowego i PCK dyplomami i upominkami.

W drugiej części uroczystości głos zabrała Pani Karolina Jankowska, przedstawicielka Rodziców i podziękowała Dyrekcji i Nauczycielom za trud i zaangażowanie. Życzyła maturzystom powodzenia. Następnie Maja Werczyńska, była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, we wzruszających słowach zapewniła, że uczniowie klas czwartych mogą być z siebie dumni i zaznaczyła, żeby kierowali się w życiu własnymi pragnieniami i podejmowali samodzielne decyzje. Tuż po niej głos zabrał Paweł Kankowski, obecny przewodniczący SU. Z dużą dozą humoru podziękował maturzystom za dobre rady, których udzielali młodszym kolegom. Życzył, by obrali kurs na sukces i kierowali się w życiu uniwersalnymi wartościami.

Po przemówieniach, gdy abiturienci otrzymali pamiątkowe tarcze, nastąpiła część artystyczna. Uczniowie klasy 3d, przy wsparciu ekspertów od nagłośnienia i Nikodema Bladowskiego, pod opieką Profesor Natalii Delbas, przygotowali przedstawienie, które w zabawny sposób nawiązywało do wad i zalet zdalnej edukacji, nauki w budynku KPSW czy pamiętnego remontu. Fantastyczne karykatury wychowawców stworzone przez Martynę Kuczkowską w połączeniu ze spersonalizowanymi, dowcipnymi podziękowaniami skierowanymi do nauczycieli przez samych maturzystów wywołały na sali salwy śmiechu.

Ostatnim punktem był koncert życzeń. Na scenie wystąpili: Aleksandra Schulz, Maja Werczyńska w duecie z Profesor Barbarą Malawską oraz Maturzyści, którzy brawurowo wykonali utwory we własnej aranżacji. Uroczystość zakończyła się podrzuceniem czapek, które są charakterystycznym elementem stroju galowego każdego ucznia “Sobieskiego”. Ten symboliczny gest został uwieczniony na pamiątkowej fotografii.