III POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

organizowany przez

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W WEJHEROWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  

REGULAMIN

III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego został zgłoszony do wykazu zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Etap I - szkolny należy przeprowadzić do 4 marca 2022 roku.
Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 11 lutego 2022 roku.
28 lutego 2022 r. zgłoszone szkoły otrzymają drogą elektroniczną testy konkursowe.

Etap II-międzyszkolny oraz III- powiatowy odbędą się w dniu 21 marca 2022 roku o godz. 8.00 w siedzibie Organizatora.

1. ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu dla młodzieży szkół podstawowych miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Konkurs jest dofinansowany przez organ prowadzący – Powiat Wejherowski.

Konkurs składa się z trzech etapów:

a. etap szkolny: część pisemna
b. etap międzyszkolny: część pisemna
c. etap powiatowy: część pisemna

2. ADRESAT

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

3. CELE KONKURSU

• popularyzacja i pogłębienie ogólnej wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych
• poszerzanie umiejętności językowych młodzieży
• doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych źródeł wiedzy
• inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
• promowanie szlachetnego współzawodnictwa
• umacnianie wiary we własne siły
• rozwijanie motywacji do nauki języka niemieckiego

4. TERMINARZ KONKURSU

a. Zainteresowane szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do 11 lutego 2022 r., wysyłając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) do Liceum na adres pocztowy: 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 2C, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faxem: tel/fax: 58 672 24 58.
b. 28 lutego 2022 r. zgłoszone szkoły otrzymują drogą elektroniczną testy konkursowe.
c. Etap szkolny należy przeprowadzić do 4 marca 2022 r. Na napisanie testu należy przeznaczyć 60 min (załącznik nr 2  – test z kluczem odpowiedzi).
d. Do etapu II zostaje zakwalifikowanych 2 uczestników z każdej szkoły z najwyższymi wynikami uzyskanymi podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.
e. Listę zakwalifikowanych uczniów wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, szkoła) należy odesłać do I Liceum najpóźniej do dnia 4 marca 2022 r. (załącznik nr 1)
f. Etap międzyszkolny i powiatowy (finał) odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie I LO w Wejherowie. Dwuosobowe zespoły z najwyższą punktacją otrzymają I, II, III miejsce, stając się laureatami Konkursu.

5. PRZEBIEG KONKURSU

A. Etap szkolny:

a. Konkurs na etapie szkolnym jest testem pisemnym przygotowanym przez Organizatora, sprawdzającym znajomość gramatyki, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. (załącznik nr 2 – test z kluczem odpowiedzi)
b. Nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg etapu szkolnego prosimy o sprawdzenie prac według załączonego klucza. (załącznik nr 2 – test z kluczem odpowiedzi)
c. Koordynator etapu szkolnego przesyła Organizatorowi zgłoszenie udziału szkoły, podając imię i nazwisko 2 uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację. (załącznik nr 1)

B. Etap międzyszkolny

2-osobowe zespoły z poszczególnych szkół udzielają odpowiedzi na pytania przygotowane w jęz. niemieckim – z ewentualnymi pomocniczymi tłumaczeniami w jęz. polskim, umożliwiającymi uczniom klas ósmych zrozumienie pytań.

Konkurs ma charakter multimedialny - (prezentacje, utwory muzyczne, zdjęcia, wykorzystanie szkolnych iPadów w celu wykonania niektórych zadań). Konkurencje oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele oraz uczniowie. Prowadzącą konkurs będzie uczeń bądź uczennica, a nad całością czuwać będzie Organizator konkursu.

Zakres materiału dotyczy geografii, np. największe wyspy Niemiec, podział administracyjny krajów niemieckojęzycznych, turystyki, np. najważniejsze zabytki, nauki, np. wybitne jednostki i ich osiągnięcia, literatury, np. znajomość tytułów baśni braci Grimm, filmu, np. „Berlinale,” kuchni niemieckiej, elementów polityki, historii oraz znajomości wybranych przysłów i idiomów.
(koordynatorzy poszczególnych szkół podstawowych otrzymają wraz z testem- etap szkolny, uszczegółowiony zakres materiału)

C. Etap powiatowy

Do finału przechodzi pięć najlepszych zespołów, które mają za zadanie pisemnie odpowiedzieć na pytania oraz udzielić odpowiedzi ustnych na pytania związane z powyższymi kategoriami.

6. Uczestnikom etapu powiatowego zostaną przyznane I, II, III miejsca jako laureatom konkursu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.