Profil humanistyczny 

objęty patronatem kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

• język polski
• historia,
• język angielski.

Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów:

  • filologia: polska, angielska i inne (np. sinologia),
  • historia,
  • prawo,
  • dziennikarstwo,
  • psychologia,
  • pedagogika,
  • politologia,
  • kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej,
  • kryminologia.

Czy czytasz lub sam tworzysz literaturę, pasjonujesz się teatrem i kinem, fascynują Cię nowe media, chciałbyś spróbować swoich sił jako dziennikarz, twórca świata multimediów? Ta klasa jest dla Ciebie.

A może masz duszę artysty, marzysz o występach na scenie, recytacji, śpiewie? To z tej klasy najczęściej wywodzą się członkowie koła „Prawie Lucki” czy chóru szkolnego. Natomiast wśród absolwentów są aktorzy, ale i prawnicy, dziennikarze.

Chciałbyś już dziś zetknąć się z wykładowcami uniwersyteckimi, uczestniczyć w warsztatach akademickich, projektach literackich czy historycznych, spotkaniach z prawnikami? Tu będziesz miał taką możliwość. Jeśli chcesz, by okres liceum był dla Ciebie wielką przygodą, a czas nauki stał się drogą poznawania świata i siebie poprzez realizowanie szeroko pojmowanych działań humanistycznych - wykładów, imprez, sesji, projektów, publikacji, uroczystości, konkursów- czekamy na Ciebie.